برچسب » شاعران آئینی کشور

نحوه ارسال آثار عاشورایی در همه ی قالب های شعری – محرم ۱۴۰۰
2 سال قبل
ارسال آثار عاشورایی

نحوه ارسال آثار عاشورایی در همه ی قالب های شعری – محرم ۱۴۰۰

برای ارسال آثار می بایست به گروه دوم واتساپ کانون شاعران آیینی استان قم بپیوندید