برچسب » کانون شاعرانی آیینی

جشنواره شعر غدیرانه نَمی از یَمی – استاد غلامرضا فلاح، دبیر جشنواره
1 سال قبل

جشنواره شعر غدیرانه نَمی از یَمی – استاد غلامرضا فلاح، دبیر جشنواره

ارائه گزارش فراخوان شعر غدیر توسط مسئول کانون شاعران آیینی استان قم و دبیر جشنواره، استاد غلامرضا فلاح